בלוג על פוליטיקה אמריקאית, ופוליטיקה של מדינות אחרות; מחשבות על דת, על המגזר, ועל דתל"שות; וגם על כל מיני דברים אחרים.

יום שישי, 11 בנובמבר 2011

הבירה הנורווגית המושמצת ג': אוסלו וקיר הברזל

זה הפוסט האחרון בסדרת אוסלו (חלקים א' וב' הם כאן וכאן, בהתאמה), ואני מבטיח שנחזור לריק פרי עושה מעצמו צחוק, אבל לא יכולתי לותר על היתלות פרובוקטיבית משהו באילנות גבוהים: אוסלו הוא המקנה העיקרית המתבקשת מתפיסתו של ז'בוטינסקי בקיר הברזל.
חשבתי על זה אחרי הצפת הרדיו באחת הפרסומות היותר מטופשות ששמעתי לאחרונה, לערב בנושא "קיר הברזל ותפיסת הבטחון של ישראל" במרכז מורשת בגין. היא הולכת בערך ככה (הציטוט מהזכרון, אז כנראה שהוא לא מדוייק):
שלום עם בטחון - הוא אמר את זה קודם. זאב ז'בוטינסקי הניח את הבסיס לתפיסת הבטחון של ישראל כבר לפני 90 שנה עם רעיון "קיר הברזל". הנכם מוזמנים....
מעבר להצעה המעליבה שתפיסת הבטחון של ישראל ניתנת לסיכום בשלוש מילים (בערך באותה רמה אינטלקטואלית כמו הנסיון לסכם מדיניות מס בשלוש מלים, וראינו לאן זה הביא את הרמן קיין), ולרויזיוניזם ההסטורי התולה את תפיסת הבטחון הישראלית בז'בוטינסקי - אחרי הכל, ז'בוטינסקי תמך עד מותו בהסתמכות בטחונית על כוחות המנדט, וקצת קשה לקחת מבן גוריון את ראשנויותו בהשתתת בטחון היישוב על כוח מגן יהודי - הפרסומת הזו היתה הזדמנות לקרוא מה בעצם אמר ז'בוטינסקי במאמר המפרוסם, אז עשיתי מעשה וקראתי אותו. כדאי לכם, הוא לא כל כך ארוך.
אז לא, ז'בוטינסקי לא ממש פורש שם את תפסית הבטחון הישראלית.גם המלים "שלום" ו"בטחון" לא מופיעות במאמר. הוא כן יוצא כנגד נסיונות ולשאת ולתת עם ערביי א"י,  ובעיקר כנגד ההגיון מאחורי הנסיונות הללו בשנות העשרים, כאשר המאמר נכתב, והוא שניתן לזכות בתמיכת הערבים בציונות תמורת פיתוח כלכלי.  וזו, טוען ז'בוטינסקי, אשליה. והוא צודק לחלוטין.
שכן לב הטענה במאמר קיר הברזל היא שלערביי א"י ישנה זהות לאומית חזקה כשלנו, והם לא יוותרו עליה תמורת פיתוח כלכלי. נסיון לשאת ולתת עמם על הסכם כגון זה מניח או שהם טפשים ולא מבינים את כוונותינו האמיתיות, או שהם מספיק תאבי בצע לוותר על השאיפות הלאומיות שלהם תמורת פיתוח כלכלי, והם, טוען ז'בוטינסקי, לא זה ולא זה:
עושי השלום בקרבנו מנסים לשדל אותנו, כאילו הערבים הם או טיפשים, שניתן לרמותם על-ידי ניסוח "מרוכך" של מטרותינו האמיתיות, או שבט אוהב- בצע, שיוותר לנו על בכורתו בארץ-ישראל תמורת רווחי תרבות וכלכלה. אני מסרב לחלוטין לקבל השקפה זו על ערביי ארץ-ישראל.
זו, כמובן, בדיוק האבחנה העומדת מאחורי תפיסת מחנה השמאל בישראל: שערביי א"י הם בעלי זהות לאומית שלא יוותרו עליה תמורת נזיד עדשים של פיתוח כלכלי. הטענה כי "אין עם פלסטיני" היתה סימן היכר של שמיר ולא של רבין, והטענה כי ערביי יש"ע היו שמחים וטובי לב והסכינו עם היותם נתינים חסרי זכויות של שלטון ישראלי עד שרבין הטיס את ערפאת מתוניס לעזה היתה של מתנגדי אוסלו, לא תומכיו.
אבל עד כאן הדיאגנוזה, ומכאן הפרוגנוזה: אם זה המצב, מה עושים אפוא? כאן ז'בוטינסקי מעט חלש בפרטים - אחרי הכל, לנטיית הימין לא להציע תוכנית לעתיד יש שורשים הסטוריים עמוקים - אבל בקטע האחרון הוא פורש הצעה שכזו בקוים כלליים:
כל עוד יש לערבים אפילו זיק של תקווה להיפטר מאתנו, הם לא ימכרו את תקוותם זו לא בעד אי-אלו מלים מתוקות ולא בעד שום פרוסה מזינה של לחם בחמאה, ומשום כך דווקא, אין לראותם בחזקת אספסוף, אלא עם, אף אם עם מפגר, אבל עם חי. עם חי מסכים לוויתורים בשאלות עצומות וגורליות כאלו רק כאשר לא נשארת לו כל תקווה, כאשר בקיר הברזל לא נראה עוד אף לא סדק אחד. רק אז מאבדות קבוצות קיצוניות שסיסמתם היא "בשום אופן לא", את קסמן, וההשפעה עוברת לידי הקבוצות המתונות. רק אז יבואו אלינו המתונים האלה ובידם הצעה לוויתורים הדדיים: רק אז יתחילו הם לשאת ולתת עמנו ביושר ובשאלות מעשיות, כגון ערובה נגד גירוש מן הארץ, או בעניין שיווי-זכויות, או בדבר ישות עצמית לאומית; ואני מאמין ומקווה, שאז נוכל לתת להם ערובות כאלה, שתרגענה אותם, ושני העמים יוכלו לחיות זה בצד זה בשלום ומתוך יחסי הגינות. ואולם הדרך היחידה להסכם כזה היא קיר הברזל, כלומר, חיזוקו של השלטון בארץ-ישראל, שלא יהא נתון לשום השפעות ערביות, כלומר, עצם השלטון, שנגדו לוחמים הערבים. במלים אחרות, בשבילנו הדרך היחידה להסכם בעתיד מתבטאת בהסתלקות מוחלטת מכל הנסיונות להגיע להסכם בהווה.
כלומר, אם הפלסטינים יהיו ממש נחמדים, אולי ניאות לא לבצע בהם טיהור אתני או לתת להם מידה מסויימת של זכויות אזרח (אם כי כנראה שלא זכות בחירה, שכן אז השלטון יהיה "נתון להשפעות ערביות"). זו הצעה לא כל כך מופרכת מצד לאומן פרוטו-פשיסט של תחילת המאה ה20, אבל ברור שבמאה ה21 היא לא ממש תופסת מים - לא מבחינה מוסרית ולא מבחינה פרקטית ובינלאומית. התשובה של מחנה השמאל היא חלוקת הארץ - לא בנאיביות ווילסונית, עם שמירה קפדנית על עוצמתה של ישראל הריבונית אך ללא קשירת עתידה במתוה שמוביל לאפרטהייד. זה בדיוק מה שאוסלו התחיל לעשות, ולכן במידה רבה הוא המסקנה המתבקשת מקיר הברזל. מכיוון שהצעת החלוקה עלתה על הפרק רק לאחר מותו, ז'בוטינסקי לא התנגד לה בפירוש אם כי מהתנגדותו ליצירת ממלכת ירדן אפשר להניח שהיה מתנגד. אז מה כן?
האמת היא, שלא בכדי פרק הפרוגנוזה מעורפל, כי לימין הישראלי אין ממש תשובה לדיאגנוזה החדה והמדוייקת של ז'בוטינסקי. אפשר לסכם פחות או יותר את תגובתו באמרתו הקצרה של ר' חנינא בן תרדיון: "מן השמיים ירחמו". צריך רק לזכור איך ממשיך הסיפור בע"ז י"ח.
אמר לו [ר' יוסי בן קיסמא לר' חנינא בן תרדיון] אני אומר לך דברים של טעם ואתה אומר לי מן השמים ירחמו תמה אני אם לא ישרפו אותך ואת ספר תורה באש  ... אמרו לא היו ימים מועטים עד שנפטר רבי יוסי בן קיסמא והלכו כל גדולי רומי לקברו והספידוהו הספד גדול ובחזרתן מצאוהו לרבי חנינא בן תרדיון שהיה יושב ועוסק בתורה ומקהיל קהלות ברבים וס"ת מונח לו בחיקו הביאוהו וכרכוהו בס"ת והקיפוהו בחבילי זמורות והציתו בהן את האור והביאו ספוגין של צמר ושראום במים והניחום על לבו כדי שלא תצא נשמתו מהרה

3 תגובות:

 1. מספר הערות:
  ראשית, השמאל הוא זה שקידם את התוכנית ל"שלום כלכלי". השמאל חשב/קיווה/טען/האמין (מחק את המיותר) כי ע"י שיפור המצב הכלכלי ביש"ע המצב הבטחוני ישתפר. הימין (לאחרונה) אימץ גם את העמדה הזו, אבל היא בפירוש עמדה שמאלנית במקורה. זאת בניגוד למה שכתבת.

  שנית, אחד מהדברים שאוהבים לשכוח לדבר עליו בהקשר של הפתרון המיוחל של השמאל שתי-מדינות-לשני-עמים הוא שהצד השני אינו מדבר על אותו הפתרון. כאשר קוראים / שומעים כיצד הפלסטינים תופסים פתרון זה, מגלים משהו די מפתיע: הם מדברים על שתי-מדינות-האחת-לפלסטינים-השניה-לשני-העמים. העיתונות והצמרת הפוליטית מציגים את פתרון 2-מד-2-עם כפתרון שהצד השני מוכן אליו, ולכן יש לחתור להשיגו. זה כמובן רחוק מהאמת מאוד, אם רק מוכנים להקשיב קצת למה שהצד השני אומר. אולי הימין לוקה באי הצעת פתרונות, אבל השמאל לוקה בהצגת פתרונות לא ראליים, חתירה בלתי נדלית אליהם, ואכזבה גדולה לאחר מכן. עם פתרונות כאלה, עדיף כבר להיות ימין.

  השבמחק
 2. בלי קשר לפוסט הזה, אבל קשור לאחד הקודמים:
  לחובבי רחל עזריה, הנה ראיון מרתק שקיים אתה קובי מידן:
  http://glz.co.il/NewsArticle.aspx?newsid=64846
  התוכנית מ- 7 בנובמבר.
  (מי שלא חובב, יחבב אחרי שיאזין).

  בכלל, התכנית של קובי מידן מצויינת, וניתן להשיג גם ב- icast.

  השבמחק
 3. דורון: תודה!
  אנונימי: א. בודאי שהשמאל בעד "שלום כלכלי" - גם אני בעד שלום כלכלי. השאלה היא האם ההנחה היא שפיתוח כלכלי יבוא במקביל להגדרה עצמית הפלסטינית או במקומה, כפי שמקוה הימין.
  ב. אף אחד לא חושב שהפלסטינים הם ידידינו. בהחלט יתכן שהם לא מעוניינים לחיות עמנו בשלום. אבל היפה בתפיסת מאזן הכוחות הוא שאנחנו לא תלויים בהכרח בכוונותיהם הטובות של הפלסטינים - השבח לאל, ישראל מדינה עצמאית שיכולה להגן על בטחונה. מסגרת של מאזן כוחות היא הדרך היחידה לישראל להשיג זאת באופן ארך טווח.

  השבמחק